เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดอยช้าง เทรดดิ้ง จำกัด ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จัดจำหน่ายกาแฟเอเลเฟ่นคอฟฟี่ (Alephant Coffee) กาแฟเอเลเฟ่น มุ่งมั่นพัฒนากาแฟสดคุณภาพสูง รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยรับซื้อผลกาแฟสดจากเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านดอยช้าง ในราคาที่เป็นธรรม และใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มจาก การเก็บผลกาแฟสดที่สุกด้วยมือ แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตทั้ง Wet Process /Honey Process จากนั้น นำสารกาแฟไปตากแดดให้แห้งและบ่มในที่ร่ม เพื่อให้ได้กาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง ก่อนที่จะนำไปคั่วเป็น กาแฟเอเลเฟ่น” กลมกล่อม หอมกรุ่นทุกเมล็ด